Selecteer een pagina

Afgelopen donderdagmiddag vond de informatieve en interactieve seminar bij Fabryk Werkt plaats. Tijdens deze middag stond het thema “Zorg” centraal. Zorg voor de cliënten, zorg voor je collega’s en zorg voor jezelf. Het werd als snel duidelijk dat de doelgroep waar we onze zorg op richten enorm veel variatie bevat. Te denken valt aan Dagbesteding voor ouderen, dagbesteding voor LVG cliënten, forensische zorg, cliënten met autisme met normaal en hoog niveau en cliënten die aan het re-integreren zijn.  Maar hoe variabel deze groep ook is, ze hebben allemaal zorg nodig, ieder op hun eigen manier.

Fabryk Werkt en de Verkikkering

Moestuintjes, computers en dieren.

We waren het met z’n allen over eens dat we blij zijn dat de manier van zorg bieden veranderd is. In plaats van te mogen puzzelen of knutselen is er de gelegenheid om dieren te verzorgen, in een moestuintje te werken, je in computers te verdiepen of mee te mogen werken aan een product wat ook daad werkelijk verkocht wordt. Elke doelgroep heeft zijn eigen zorg nodig, die wij graag aan hun willen geven. Om die zorg goed te kunnen geven is sfeer en veiligheid voor onze doelgroep belangrijk.

Zorgers hebben zorgen.

Waar de zorgers wel wat zorgen om hebben zijn de paden naar de gebiedsteams en de “papieren handel” waar de gemeente om vraagt. De paden zijn moeilijk te bewandelen en er gaat zoveel tijd zitten in de papieren, tijd wat wij veel liever in de zorg voor de cliënten hadden gestoken.

Hoe hou ik mij en jou gezond?

Na een rondleiding door de Fabryk, was het woord aan Christian en Marije van “de Verkikkering” . Zij lieten ons diep nadenken over “hoe hou ik mijzelf en collega gezond”. Zij lieten ons zien welke signalen je moet herkennen, wat stappen kunnen zijn richting een Burn Out. Welke persoonsgebonden factoren en welke omgevingsfactoren moet je in de gaten houden om gezond te blijven. Er was veel herkenning. Zowel bij de zorgverlener zelf als bij die collega die zo kortaf is de laatste tijd of die vriendin die al een tijdje aangeeft dat zij haar werk niet zo leuk meer vindt.

Om te groeien moet je knoeien.

Een mooie afsluiting van de Verkikkering was het onderwerp “fouten maken”. Niemand wil fouten maken, maar fouten maken is zo belangrijk om dingen te leren. Zoals Christian zo mooi zei: “wanneer je gaat leren fietsen, en je stapt op die fiets en je fietst weg, dan heb je toch niets geleerd. Dan kon je het al. Wanneer je door vallen en opstaan leert fietsen. Dan heb je iets geleerd!”

-x- Mhairu -x-